patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
wtorek, 28.09.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(1): 64-68pldodaj do koszyka

Medycyna estetyczna - wiedza pacjentów dotycząca zastosowania kwasu hialuronowego


Katarzyna Kwas 1/, Oliwia Kwaśniewska 1/, Bogusław Antoszewski 2/, Marta Fijałkowska 2/

1/ Studentka Indywidualnej Organizacji Studiów przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Kwas hialuronowy jest powszechnie stosowany w medycynie. Działanie kwasu hialuronowego poprzez swoje właściwości higroskopijne wpływa na kamuflowanie procesów starzenia wypełniając drobne, powierzchowne zmarszczki czy redukując wyrazistość naturalnych fałdów.
Cel. Celem badania jest analiza wiedzy pacjentów na temat zabiegu iniekcji kwasu hialuronowego z uwzględnieniem możliwości wystąpienia działań niepożądanych.
Materiał i metoda. Przeprowadzone badanie miało charakter ankietowy. Ankieta zawiera 33 pytania. Do badania zakwalifikowano 147 pacjentów: 143 kobiety (97%) i 4 mężczyzn (3%). Ze względu na małą liczebność grupy męskiej dalszej analizie poddano tylko grupę kobiet.
Wyniki. Analiza okolic iniekcji kwasem hialuronowym wykazała, że prawie połowa pacjentów (45%) wykonała zabieg wypełnienia w więcej niż jedną okolicę. Najczęściej pacjenci decydowali się na iniekcję okolicy ust oraz bruzd nosowo-wargowych. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że jest zadowolona z zabiegu wypełniania kwasem hialuronowym i większość badanych poleciłoby zabieg wypełniania kwasem hialuronowym swoim znajomym i uznaje go za procedurę całkowicie bezpieczną.
Wnioski. Najczęstszymi okolicami ostrzykiwanymi kwasem hialuronowym są okolice ust oraz bruzdy nosowo-wargowe. Zabieg wstrzykiwania kwasu hialuronowego daje satysfakcjonujące wyniki, a pacjenci poddający się zabiegowi są świadomi wystąpienia działań niepożądanych.

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, wypełnienie, zmarszczki