patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(2): 80-87pldodaj do koszyka

Składniki kosmetyków o negatywnym wpływie na środowisko


Marek Chyc 1/, Klaudia Białas 2/, Katarzyna Duraczyńska 2/, Stanisława Forgiel 2/, Marzena Polek 2/, Maria Różycka-Śmiertka 2/

1/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2/ Koło Naukowe Studentów Kosmetologii - "Kleopatra", Tarnowska Szkoła Wyższa

Streszczenie
Od wielu lat obserwowany jest ciągły wzrost światowego zapotrzebowania na kosmetyki, co powoduje, że coraz większy ładunek zanieczyszczeń trafia do rzek, mórz czy oceanów. Wiele z tych związków jest niezwykle odpornych na biodegradację, a ich właściwości toksykologiczne i powierzchniowoczynne stanowią zagrożenie dla naturalnych ekosystemów wodnych. Z tego powodu konieczny jest świadomy dobór surowców do produkcji kosmetyków oraz świadomy wybór wyrobów kosmetycznych przez użytkowników. Do grup związków szczególnie niebezpiecznych dla środowiska, a jednocześnie powszechnie stosowanych w produktach codziennego użytku należą: surfaktanty, oleje mineralne, związki krzemoorganiczne i konserwanty.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie wód, surfaktanty, dimetikon, konserwanty, SLS