patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(2): 116-120pldodaj do koszyka

Ocena skuteczności suplementacji nutrikosmetykiem w postaci tabletek - badanie pilotażowe


Wioletta Tomaszewicz 1/, Ariel Liebert 2/, Anna Długosz 3/, Joanna Gracz 3/, Jacek J. Klawe 1/

1/ Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2/ Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3/ Katedra Inżynierii i Analityki Chemicznej i Spożywczej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Streszczenie
Wprowadzenie. Stan odżywienia w istotny sposób wpływa na stan włosów. Niedobory witamin, składników mineralnych i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych mogą skutkować nadmiernym wypadaniem i przetłuszczaniem się włosów, utratą koloru, kruchością i łamliwością. W związku z ograniczoną biodostępnością składników odżywczych z produktów żywnościowych popularność wzbogacania codziennej diety z wykorzystaniem suplementów diety stale rośnie. Nutrikosmetyki dostarczają skoncentrowaną dawkę składników o właściwościach bioaktywnych do organizmu w łatwo przyswajalnej formie i dawce przewyższającej tą, którą można dostarczyć z żywnością.
Cel. Ocena skuteczności 3-miesięcznej suplementacji nutrikosmetykiem w formie tabletek niepowlekanych.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 20 kobiet, o średnim wieku 46,9±13,5 lat, które przez okres 3 miesięcy zostały poddane doustnej suplementacji nutrikosmetykiem w formie tabletek niepowlekanych. Bezpośrednio przed i po zakończonej kuracji przeprowadzono pierwiastkową analizę składu włosów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Określono zawartość następujących pierwiastków: cynku (Zn), miedzi (Cu), selenu (Se) i manganu (Mn).
Wyniki. W badanej próbie dominowały kobiety w wieku 41-50 lat (31,6%). Wśród badanych około 79% miała wyższe wykształcenie, a 73,5% oznajmiła brak chorób przewlekłych. W ocenie uczestniczek badania intensywność wypadania włosów przed suplementacją była "średnia" (31,6%). Ponad 40% badanych kobiet uznała ogólny stan swoich włosów przed badaniem jako "dobry". Z efektów uzyskanych w wyniku przeprowadzonej kuracji 68,4% respondentek była "zadowolona". W wyniku suplementacji tabletkami zaobserwowano statystycznie istotny wzrost poziomów wszystkich analizowanych pierwiastków w zakresie od 29,59% (cynk) do 49,16% (miedź).
Wnioski. Z badań wykazano, że 3-miesięczna suplementacja badanym nutrikosmetykiem jest skuteczna i może korzystnie wpływać na stan włosów.

Słowa kluczowe: kondycja włosów, suplementy diety, nutrikosmetyki, mikroelementy, makroelementy, analiza pierwiastkowa