patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(2): 121-125pldodaj do koszyka

Ocena skuteczności suplementacji nutrikosmetykiem w postaci żelków - badanie pilotażowe


Wioletta Tomaszewicz 1/, Ariel Liebert 2/, Anna Długosz 3/, Joanna Gracz 3/, Jacek J. Klawe 1/

1/ Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2/ Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3/ Katedra Inżynierii i Analityki Chemicznej i Spożywczej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Streszczenie
Wprowadzenie. Nieprawidłowo zbilansowana dieta w istotny sposób wpływa na stan włosów. Niedobory składników odżywczych, głównie witamin i składników mineralnych mogą skutkować osłabieniem ogólnej kondycji włosów i nadmiernym wypadaniem. Dostarczenie składników bioaktywnych w skoncentrowanej formie może pomóc w zaspokojeniu potrzeb organizmu na ww. składniki. Rynek suplementów diety z roku na rok rośnie. Asortyment suplementów diety jest wzbogacany w produkty dostępne w różnych postaciach i charakteryzujących się odmienną formulacją.
Cel. Ocena skuteczności 3-miesięcznej suplementacji nutrikosmetykiem w formie żelków.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 20 kobiet, o średnim wieku 47,1±11,6 lat, które zostały poddane doustnej suplementacji nutrikosmetykiem w formie żelków przez okres 3 miesięcy. Bezpośrednio przed i po zakończonej kuracji przeprowadzono pierwiastkową analizę składu włosów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Określono zawartość następujących pierwiastków: cynku (Zn), selenu (Se) i manganu (Mn).
Wyniki. W badanej próbie dominowały kobiety w wieku 51-60 lat (35,2%). Wśród badanych około 82% miała wyższe wykształcenie, a 88,2% oznajmiła brak chorób przewlekłych. W ocenie 35,3% uczestniczek badania wypadanie włosów przed suplementacją było nadmierne. Z kolei ponad połowa kobiet (52,9%) uznała ogólny stan swoich włosów przed badaniem jako "dobry". Z efektów uzyskanych w wyniku przeprowadzonej kuracji 53,0% respondentek była "zadowolona", a 29,4% "bardzo zadowolona". W wyniku suplementacji zaobserwowano statystycznie istotny wzrost zawartości we włosach selenu (119,35%) i manganu (33,33%) w stosunku do zawartości ww. pierwiastków przed suplementacją. Nie zaobserwowano różnic istotnie statystycznych we wzroście cynku przed i po suplementacji.
Wnioski. W badaniach wykazano, że 3-miesięczna suplementacja badanym nutrikosmetykiem w postaci żelków jest skuteczna i może korzystnie wpływać na stan włosów.

Słowa kluczowe: kondycja włosów, suplementy diety, nutrikosmetyki, mikroelementy, makroelementy, analiza pierwiastkowa