patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(2): 131-136pldodaj do koszyka

Poziom zadowolenia klientów gabinetu kosmetycznego korzystających z zabiegu depilacji E-light IPL+RF


Małgorzata Bożek 1/, Natalia Delimat 2/, Beata Krusiec-Świdergoł 1/, Magdalena Kamińska 1/, Sławomir Wilczyński 1/

1/ Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Studentka III roku kierunku Kosmetologia, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Terapię urządzeniami IPL najczęściej łączy się z radiofrekwencją (RF) czyli falami elektromagnetycznymi o częstotliwości fal radiowych. W procesie pochłaniania światła energia świetlna jest konwertowana do energii termicznej poprzez ruch jonów w tkance, spowodowany działaniem pola magnetycznego.
Cel. Celem pracy była ocena zadowolenia z zabiegu depilacji e-light IPL+RF oraz częstości korzystania z zabiegu w grupie klientów salonów kosmetycznych.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie złożonej ze 100 osób (94 kobiet i 6 mężczyzn) korzystających w przeszłości lub obecnie z metody depilacji E-Light IPL+RF. Wiek ankietowanych w chwili przeprowadzania ankiety wynosił od 18 do 60 lat.
Wyniki. Czynnikiem, który skłonił ankietowanych do skorzystania z zabiegu depilacji E-light IPL+RF okazała się być wygoda. Zdecydowaną większość korzystających z zabiegu stanowiły osoby stosunkowo intensywnie owłosione w miejscach poddanych zabiegowi. Najczęściej wskazywanymi miejscami dokonania zabiegu okazały się być pachy, nogi i okolice bikini. 81% badanych zauważyło zmniejszenie ilości owłosienia w miejscu poddanym zabiegowi już po jego pierwszym wykonaniu. 73% osób badanych zdecydowaliby się na skorzystanie z metody depilacji E-Light IPL+RF po raz kolejny. Depilacja tą metodą poprawiła komfort życia i samopoczucie aż 79% ankietowanych osób.
Wnioski. 1. Zabieg depilacji metodą E-Light IPL+RF poprawił jakość życia 79% badanych osób. 2. Zdecydowana większość ankietowanych uznała, że ta metoda jest najbardziej skuteczna z dotychczas stosowanych metod depilacji. 3. Większość badanych poleciłoby metodę E-Light IPL+RF swoim znajomym oraz poddałoby się zabiegowi po raz kolejny. 4. Po pierwszym zabiegu większość ankietowanych zauważyła redukcję owłosienia w miejscu poddanym zabiegowi.

Słowa kluczowe: IPL, RF, światło polichromatyczne, depilacja