patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(2): 137-141pldodaj do koszyka

Kosmetyki naturalne do pielęgnacji włosów i skóry głowy


Agata Paliwoda, Beata Szmigiel-Merena

Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Streszczenie
Wprowadzenie. Włosy to ważny atrybut atrakcyjności. Obserwacja i analiza włosów pozwala zdefiniować ich potrzeby i ułatwia dobór odpowiedniej pielęgnacji. Codzienne zabiegi pielęgnacyjne mają wpływ na wygląd i kondycję włosów. Kosmetyki naturalne cieszą się stale rosnącą popularnością. Oprócz pożądanych ekstraktów roślinnych, olejów, olejków eterycznych, witamin i śluzów, w kosmetykach naturalnych mogą występować składniki syntetyczne. Stosowanie kosmetyków naturalnych nie daje gwarancji niewystąpienia reakcji niepożądanych.
Cel. Celem badań była ocena atrakcyjności kosmetyków naturalnych do włosów i skóry głowy oraz poziomu zadowolenia respondentów po ich zastosowaniu.
Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 100 kobiet na terenie Polski w kwietniu 2021 r. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety w formie online, złożony z 28 pytań.
Wyniki. Znaczna większość respondentów (74%) uważa, że kosmetyki naturalne do włosów i skóry głowy są bardziej atrakcyjne od pozostałych. Zdecydowanie głównym czynnikiem, decydującym o wyborze kosmetyku naturalnego do włosów i skóry głowy jest chęć poprawy stanu włosów (88%). Po włączeniu do pielęgnacji kosmetyków naturalnych, wszyscy respondenci zauważyli poprawę kondycji włosów i skóry głowy. Żadna z osób nie wykazała niezadowolenia.
Wnioski. Porównując stopień zadowolenia ze stanu włosów i skóry głowy przed i po zastosowaniu pielęgnacji, opartej na kosmetykach naturalnych, można zauważyć znaczny wzrost satysfakcji respondentów.

Słowa kluczowe: włosy, skóra głowy, kosmetyki naturalne