patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(3): 164-169endodaj do koszyka

Triklosan - główny składnik dezodorantów


Jacek Arct 1/, Magdalena Miecznikowska 2/, Katarzyna Pytkowska 3/

1/ Dr Seidel Foundation, Warsaw
2/ Academy of Cosmetics and Health Care, Warsaw
3/ Maria Skłodowska-Curie Medical Academy in Warsaw

Streszczenie
Dezodoranty są szeroko stosowanymi kosmetykami. Ich zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej higieny poprzez hamowanie powstawania nieprzyjemnego zapachu potu. W takich preparatach najczęstszymi składnikami są te, które wykazują działanie bakteriostatyczne. Mają na celu zmniejszenie aktywności drobnoustrojów. W Europie zwykle używane w tym celu składniki to triklosan i fernezol. Triklosan to fenolowy mikrobiocyd szeroko stosowany w kosmetykach i produktach chemii gospodarczej. Ostatnio jego użycie budzi wiele kontrowersji, ze względu na możliwą toksyczność dla ludzi, którzy mają kontakt z tym związkiem oraz ze względu na ustalone rozprzestrzenianie się w środowisku i związaną z tym ekotoksyczność. Niniejsze badanie stanowi przegląd nowych informacji naukowych dotyczących stosowania i bezpieczeństwa stosowania triklosanu w dezodorantach. Tematem artykułu jest mechanizm działania triklosanu w stosunku do drobnoustrojów i przypuszczalny niekorzystny wpływ na organizm człowieka.

Słowa kluczowe: dezodoranty, bakteriobójczość, toksykologia, triklosan, bezpieczeństwo stosowania