patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(3): 170-178pldodaj do koszyka

Produkty kosmetyczne stosowane w pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia. Cz. II. Skład recepturowy i profil pielęgnacyjny mydeł pediatrycznych oraz wybranych mydeł rdzeniowych polskiej produkcji


Marian M. Zgoda 1/, Marta Wróblewska 1/, Sławomira Nowak 2/, Wiesława Dukowicz 3/, Mikołaj H. Stefan  4/, Zbigniew Marczyński 5/

1/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
2/ Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Gabinet Pediatryczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi
4/ Biotechnologia Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
5/ Zakład Farmacji Aptecznej Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Rynek kosmetyczny oferuje do codziennej pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia zalecane przez pediatrów oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki mydła o profilu pielęgnacyjno-leczniczym. Zbadano właściwości fizykochemiczne ich wodnych roztworów oraz alternatywnie mydeł rdzeniowych typu "Linda" zalecanych do higieny i pielęgnacji skóry u młodzieży i dorosłych.
Cel. Celem badań dotyczących składu recepturowego, struktury technologicznej oraz hydrofilowej erozji powierzchni badanych rodzajów mydeł było oznaczenie zawartości wody i lotnych składowych a także oszacowanie aktywności jonu wodorowego pH(aH+) na powierzchni zmydlania i w modelowych roztworach na granicy faz.
Materiały i metody. Materiał do badań porównawczych stanowiły mydła dla dzieci oraz mydła typu "Linda" dla młodzieży. Metodami farmakopealnymi oraz zalecanymi przez Polskie Normy zmierzono: pH(aH+), napięcie powierzchniowe oraz przewodnictwo elektryczne wodnych roztworów. Metodą grawimetryczną oznaczono zawartość wody i lotnych składowych.
Wyniki. Oznaczona zawartość wody w mydłach pediatrycznych wynosi 8,34-11,79%, natomiast w mydłach typu "Linda" 7,95-14,23%. Najwyższą zawartością wody charakteryzuje się mydło Nr 6 (Oilatum) 32,18% (produkowane w Chinach). Zmierzone pH(aH+) wskazują, że są to roztwory alkaliczne anionowych surfaktantów o wysokich wartościach przewodnictwa elektrycznego. Modelowe roztwory mydeł obniżają napięcie powierzchniowe na granicy faz poniżej 30 mJ/m2, natomiast podczas kąpieli napięcie powierzchniowe znajduje się przedziale 48,0-52,0 mJ/m2. Równowagową, obojętną aktywnością jonu wodorowego charakteryzują się roztwory mydła pediatrycznego "Baby Dove".
Wnioski. Oznaczona zawartość wody i lotnych składowych przesądza o efektywnej hydrofilowej erozji powierzchni mydła. Uzyskane rezultaty badań wskazują, że nie obserwujemy istotnej różnicy w aplikacji między zalecanymi mydłami dla dzieci a rdzeniowymi mydłami typu "Linda".

Słowa kluczowe: mydła pediatryczne, mydła rdzeniowe, aktywność jonu wodorowego, napięcie powierzchniowe, przewodnictwo elektryczne, zawartość wody i lotnych składowych