patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(3): 179-183pldodaj do koszyka

Analiza składu lakierów hybrydowych pod kątem substancji o działaniu potencjalnie uczulającym


Aleksandra Swacha, Magdalena Niewęgłowska, Jadwiga Kalicińska

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Streszczenie
Wprowadzenie. Lakiery hybrydowe łączą tradycyjną technologię lakierów do paznokci z komponentami utwardzanymi światłem UV/LED. W składzie zawierają m.in. fotoinicjatory polimeryzacji oraz oligomery i monomery metakrylanu lub akrylanu. Pomimo ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, hybrydowa stylizacja paznokci cieszy się ogromną popularnością.
Cel. Celem niniejszej pracy była analiza składu lakierów hybrydowych, przeznaczonych do stosowania na paznokcie, pod kątem występowania w nich substancji o działaniu potencjalnie uczulającym.
Materiał i metody. Analizie poddano lakiery hybrydowe przeznaczone do stosowania na paznokcie produkowane przez 15 firm kosmetycznych. Wśród nich wyodrębniono po 5 lakierów: bazę, "top" oraz po trzy kolory. Produkty objęte badaniem dostępne były w drogeriach internetowych, stacjonarnych na terenie Krakowa lub na stronach internetowych producentów. Zidentyfikowane składniki zostały poddane analizie w literaturze naukowej pod kątem działania uczulającego. Korzystano z baz bibliograficznych: MEDLINE - PubMed, Scopus oraz Embase.
Wyniki. Ogólna liczba indywidualnych składników zadeklarowanych przez producentów badanych lakierów hybrydowych wynosiła 176. Najliczniejszą grupę składników stanowiły barwniki - 53 (30%) spośród 176 wszystkich substancji. Analiza wykazała obecność 2 barwników - CI 17200 (Acid Red 33) oraz CI 42510 (Fuchsine basic), które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. są zakazane do stosowania w kosmetykach. Kolejną liczną grupą składników były akrylany - 36 (20,5%). Najliczniej występowały: 2-HEMA (2-Hydroxyethyl Methacrylate) w 63 (84%) lakierach oraz Di-HEMA TMHDC (Di-Hydroxyethyl Methacrylate Trimethylhexyl Dicarbamate) w 47 (62,7%).
Wnioski. Do wyrobu lakierów hybrydowych używa się substancji potencjalnie uczulających. Do najczęściej występujących, w przeanalizowanych lakierach hybrydowych, substancji z grupy akrylanów o działaniu uczulającym należą - 2-Hydroxyethyl Methacrylate (2-HEMA), 2-Hydroxypropyl Methacrylate (2-HPMA) oraz Ethylene glycol dimethylacrylate (EGDMA). Spośród grupy barwników są to CI 47000 (Quinoline Yellow) i CI 19140 (FD&C Yellow 5). Analiza wykazała obecność barwników niedozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz takich, które nie powinny znaleźć się w lakierach hybrydowych.

Słowa kluczowe: lakiery hybrydowe, substancje potencjalnie uczulające, akrylany, barwniki