patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.02.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(4): 221-230pldodaj do koszyka

Wybrane substancje pochodzenia naturalnego jako składniki opatrunków w leczeniu owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej


Danuta Sobolewska 1/, Karolina Duda 2/, Dagmara Wróbel-Biedrawa 1/, Irma Podolak 1/

1/ Katedra Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
2/ Absolwentka Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Streszczenie
Owrzodzenie stopy jest poważnym powikłaniem cukrzycowym, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jej amputacji. W procesie leczenia istotne jest zastosowanie odpowiedniego opatrunku, by zapobiec rozwojowi infekcji, a także zapewnić odpowiednie środowisko gojenia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę wybranych substancji pochodzenia naturalnego stosowanych bądź badanych w kierunku możliwości ich wykorzystania w terapii ran przewlekłych, w tym owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej, a zatem będących także przedmiotem zainteresowania podologii. Omówione zostały: miód, propolis, modyfikowane włókna lnu, chitozan i fibroina. Zwrócono uwagę na ich szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, przeciwzapalnego oraz zapewniającego warunki sprzyjające prawidłowemu gojeniu się rany.

Słowa kluczowe: miód, propolis, modyfikowane włókna lnu, chitozan, fibroina, opatrunki, stopa cukrzycowa