patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(4): 260-264pldodaj do koszyka

Normy sanitarno-epidemiologiczne w gabinetach kosmetycznych


Natalia Jurkanis, Beata Szmigiel-Merena, Katarzyna Jacyszyn, Daria Kaczmarczyk, Stanisław Lochyński

Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Streszczenie
Wprowadzenie. Praca skupia się na standardach i normach sanitarno-epidemiologicznych w gabinetach kosmetycznych. Przedstawiono, jakie są standardy wykonywania zabiegów kosmetycznych, przez jakie procesy przechodzą narzędzia zanim zostaną użyte do zabiegu, jak należy przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa w gabinetach.
Cel. Celem pracy była ocena zachowania norm sanitarno-epidemiologicznych w gabinetach kosmetycznych.
Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w marcu 2021 r., na grupie 30 kosmetologów, mających doświadczenie pracy w co najmniej dwóch gabinetach kosmetycznych z Dolnego Śląska. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Cała grupa badawcza jest świadoma różnic między procesami dezynfekcji i sterylizacji, w przeciwieństwie do ich pracodawców. Większość ankietowanych przyznała, że zdarzyło im się pracować narzędziami, które nie były wysterylizowane, a jedynie zdezynfekowane. Część z nich przyznała, że pracodawca nakazał im udawać przed klientem, że sprzęt przeszedł proces sterylizacji. Ponad połowa respondentów potwierdziła, że miała styczność z zarządzeniem przez pracodawcę, aby ponownie używać materiału jednokrotnego użycia. Pracodawcy osób ankietowanych jawnie oszczędzali na produktach do dezynfekcji i sterylizacji.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, iż normy sanitarno-epidemiologiczne w gabinetach kosmetycznych nie zawsze są należycie przestrzegane.

Słowa kluczowe: higiena, dezynfekcja, sterylizacja, normy sanitarno-epidemiologiczne