patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 44-48endodaj do koszyka

Wpływ niektórych ekstraktów z bursztynu na podrażnienia skóry


Jacek Arct 1/, Katarzyna Pytkowska 2/, Aleksandra Głuchowska-Skorek 3/, Sławomir Safarzyński 4/, Ludwik Synoradzki 5/

1/ Dr Seidel´s Foundation, Warsaw
2/ Maria Skłodowska-Curie Medical Academy in Warsaw
3/ Academy od Cosmetics nd Health Care, Warsaw
4/ Galwano Aurum Co.
5/ Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology

Streszczenie
Wprowadzenie. Bursztyn bałtycki (sukcynit) jest szeroko stosowany w kosmetyce pielęgnacyjnej, mimo, że jego budowa nie została do końca wyjaśniona. Jednym z potencjalnych zastosowań kosmetycznych jest związane z działaniem (antyoksydacyjnym) ekstraktu bursztynowego otrzymanego nową metodą opracowaną w LPT PW.
Cel. Celem pracy było sprawdzenie w warunkach rzeczywistych doniesień o przeciwrodnikowym działaniu ekstraktu z bursztynu i dalsze badanie jego przydatności kosmetycznej.
Materiał i metody. Zastosowano metodę polegającą na działaniu kosmetyków z badanym ekstraktem na skórę podrażnioną nikotynianem metylu. Pomiary wykonywano przy użyciu chromametru. Na grupie probantek zbadano wpływ wieku i czasu na kolor skóry traktowanej wspomnianymi kosmetykami I nikotynianem metylu.
Wyniki. Stwierdzono, że kosmetyki z ekstraktem bursztynowym zmniejszają zaczerwienienia wywołane nikotynianem oraz działają pozytywnie na zażółcenia skóry. Efekty te występują z pewnym opóźnieniem zależnym od formy fizykochemicznej kosmetyku.
Wnioski. Badany ekstrakt bursztynowy potencjalnie nadaje się do wytwarzania kosmetyków pielęgnacyjnych przeznaczonych do cer skłonnych do podrażnień. Zastosowanie tych kosmetyków do cer starzejących się wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: bursztyn, sukcynit, kosmetyki, antyutlenicz, przeciwpodrażnieniowy, przeciwrodnikowy