patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 49-52pldodaj do koszyka

Biodostępność parabenów


Magdalena Krulikowska 1/, Jacek Arct 2/, Laura Tomczuk 3/

1/ Action Poland Sp. z o.o.
2/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
3/ Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Syntetyczne bariery wykorzystywane w badaniach przenikania przezskórnego substancji czynnych pozwalają na uproszczenie i skrócenie eksperymentu, są łatwe do pozyskania i standaryzacji oraz w przeciwieństwie do badań prowadzonych z wykorzystaniem materiału ludzkiego lub zwierzęcego nie budzą wątpliwości natury etycznej.
Cel. Celem badań było sprawdzenie użyteczności membrany lipidowych, o zorganizowanej ciekłokrystalicznej strukturze, analogicznej do występującej w przestrzeni międzykomórkowej stratum corneum w badaniach przenikania substancji czynnych.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono na szeregu homologicznym sześciu estrów kwasu p-hydroksybenzoesowego. Eksperymenty prowadzono w komorach dyfuzyjnych typu Flynn´a z membranami lipidowymi i preparowaną skórą świńską. Stężenie parabenów wynosiło 0,5 µmol/ml. Do oznaczania ilości permeanta w komorze akceptorowej wykorzystano spektrofotometrię UV-VIS.
Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że współczynnik korelacji pomiędzy szybkościami przenikania dla obu membran jest bardzo wysoki. Wskazuje to na pełną przydatność membran lipidowych do określania wpływu składu kosmetyku na biodostępność substancji czynnych. Dla obydwu membran wartości współczynników przenikania korelują z lipofilowością substancji przyjmując kształt paraboliczny.

Słowa kluczowe: parabeny, biodostępność, membrany lipidowe, membrany ze skóry świńskiej, komory Flynn´a