patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 53-59pldodaj do koszyka

Peelingi chemiczne w ocenie klientek gabinetów kosmetologicznych


Maria Bernat 1/, Marlena Matysek-Nawrocka 1/, Katarzyna Pietrak 2/

1/ Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
2/ Koło Naukowe Studentów, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Zabieg złuszczania chemicznego zwany peelingiem chemicznym jest jednym z podstawowych zabiegów występujących w ofercie gabinetów kosmetycznych.
Cel. Celem pracy było ukazanie procedury przeprowadzania zabiegu, a także zestawienie informacji teoretycznych w odniesieniu do badania ankietowego przeprowadzonego na stu klientkach gabinetów kosmetycznych, które dokonały oceny działania peelingów.
Materiał i metody. Badanie ankietowe według kwestionariusza autorskiego przeprowadzono w styczniu 2021 r. na grupie 100 kobiet, klientek gabinetów kosmetycznych.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonego badania, stwierdzono wysoką satysfakcję klientek po wykonanym zabiegu. Stwierdzono również średni poziom wiedzy klientek oparty w większości na źródłach internetowych.
Wnioski. Przedstawione wyniki pokazują, że rośnie świadomość społeczna kobiet korzystających z usług gabinetów kosmetycznych, które w swojej ofercie mają coraz większy zakres oferowanych zabiegów.

Słowa kluczowe: peelingi, peelingi chemiczne, satysfakcja, zasady zabiegowe