patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 17.04.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 60-63pldodaj do koszyka

Porównanie działania alfa-hydroksykwasów


Karolina Leleń-Kamińska 1/, Jacek Arct 2/, Malwina Witkowska 3/

1/ Henkel Polska sp. z o.o.
2/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
3/ Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Preparaty z alfa-hydroksykwasami (AHA), ze względu na skuteczność i wielokierunkowość działania, cieszą się dzisiaj popularnością nie tylko w środowisku specjalistów: dermatologów i kosmetologów, ale również wśród zwykłych konsumentów.
Cel. Celem badania była ocena efektywności działania rozjaśniającego skórę prostych preparatów kosmetycznych zawierających różne związki z grupy AHA.
Materiały i metody. Na skórę przyciemnioną samoopalaczem nałożono emulsje zawierające odpowiednie AHA. Pomiar był wykonany 24 godziny po aplikacji samoopalacza i po upływie 10, 60 i 120 min. od nałożenia emulsji z AHA. Pomiary wykonano, z użyciem chromametru. Obliczono procent rozjaśnienia skóry względem pola kontrolnego.
Wyniki i wnioski. Wszystkie AHA spowodowały wzrost ΔL, jednak. dla każdego kwasu stopień rozjaśnienia jest inny. Najsłabsze rezultaty dał kwas cytrynowy, najskuteczniejszy okazał się kwas glikolowy. Było to zgodne z przewidywaniami i pomiarami wnikania AHA w skórę, Zmiany rozjaśnienia w czasie mogą stanowić podstawę do opracowania nowych kosmetyków z AHA.

Słowa kluczowe: alfa-hydroksykwasy, AHA, rozjaśnianie skóry, porównanie działania