patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 64-67pldodaj do koszyka

Opinia studentów medycyny płci męskiej na temat zabiegów z kwasem hialuronowym


Joanna Kempa 1/, Bogusław Antoszewski 2/

1/ Studentka trzeciego roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Kwas hialuronowy jest polisacharydem, którego używa się w preparatach służących jako wypełniacze stosowane w zabiegach medycyny estetycznej. W toku studiów medycznych nie przewidziano nauki na temat wypełniaczy, a studenci z pojęciem kwasu hialuronowego spotykają się m.in. na zajęciach z histologii i biochemii. Mimo tego, że stosowany on był niegdyś głównie w weterynarii i ortopedii, to obecnie cieszy się ogromną popularnością w gabinetach chirurgów plastycznych i kosmetologów.
Cel. Celem pracy jest zbadanie opinii studentów płci męskiej z Wydziału Lekarskiego na temat zabiegów z kwasem hialuronowym.
Materiał i metody. Przeprowadzono ankietę na 122 studentach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu zbadania ich stanu wiedzy oraz opinii na temat stosowania kwasu hialuronowego w medycynie.
Wyniki. Wykazano istotną różnicę przy porównaniu powiększenia ust i usunięcia blizny u kobiety, a także w przypadku wykonania wolumetrii i usunięcia blizny u mężczyzny na korzyść zabiegów redukujących widoczność blizn.
Wnioski. Ankietowani widzą większą potrzebę w zastosowaniu kwasu hialuronowego w zabiegach refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niż w tych płatnych, do których zalicza się m.in. wolumetria twarzy i powiększenie ust. Studenci, gdyby poddali się zabiegom medycyny estetycznej, deklarują otwartość w tym względzie.

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, opinia studentów medycyny, powiększanie ust, wolumetria twarzy, usuwanie blizny