patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 30.11.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 68-70pldodaj do koszyka

Redukcja zmarszczek osoczem bogatopłytkowym


Marta Fijałkowska 1/, Katarzyna Kuberka 2/, Bogusław Antoszewski 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Osocze bogatopłytkowe (platelet rich plasma, PRP) jest preparatem krwiopochodnym, zawierającym zwiększoną liczbę płytek, otrzymywanym dzięki procesowi wirowania krwi obwodowej pacjenta. Terapie z użyciem PRP są stosowane z różnych wskazań medycznych i estetycznych od ponad 30 lat.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie skuteczności działania osocza bogatopłytkowego w redukcji zmarszczek twarzy, szyi i dekoltu.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym poddano grupę 50 pacjentek u których wykonano zabieg wypełniania zmarszczek PRP. Badanie ankietowe było wykonywane w okresie od grudnia 2021 do marca 2022. Przygotowana ankieta zawierała 28 pytań.
Wyniki. Zabieg ostrzyknięcia PRP wykonywał głownie kosmetolog lub lekarz. Wśród badanych kobiet główną motywacją do skorzystania z zabiegu z PRP była chęć odżywienia i poprawy wyglądu skóry twarzy, szyi lub dekoltu. Zdecydowana większość ankietowanych (90%) zgłosiła, że przed zabiegiem został z nimi przeprowadzony wywiad dotyczący wykluczenia przeciwwskazań do leczenia PRP.
Wnioski. Zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego wydaje się być skuteczną metodą niwelowania zmarszczek twarzy, szyi i dekoltu. Okrzyknięcie PRP jest bezpieczną metodą wypełniania zmarszczek. Wiedza personelu dotycząca przeciwwskazań i zaleceń po zabiegu PRP jest dość duża.

Słowa kluczowe: zmarszczki, osocze bogatopłytkowe, skuteczność