patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 71-75pldodaj do koszyka

Analiza oceny jakości życia u chorych na łuszczycę


Natalia Hoffman, Agnieszka Garncarczyk, Agnieszka Lubczyńska, Dominika Wcisło-Dziadecka

Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wstęp. Łuszczyca to zapalna choroba skóry, cechująca się nawracającym przebiegiem, występująca na podłożu genetycznym, środowiskowym oraz immunologicznym. Łuszczyca może rozwinąć się w każdym wieku, a w zależności od lokalizacji i przebiegu dzieli się ją na łuszczycę zwyczajną, krostkową, stawową, łuszczycę paznokci oraz erytrodemię łuszczycową. Najczęściej obserwuje się łuszczycę zwyczajną, występującą głównie w obrębie owłosionej skóry głowy w okolicy łokci i kolan. Zmiany łuszczycowe często są widoczne dla otoczenia, a to z kolei może niekorzystnie wpływać na samopoczucie i pewność siebie pacjentów. Często chorzy wycofują się z życia towarzyskiego, nie chcą tworzyć bliższych relacji, izolują się od społeczeństwa. W przebiegu łuszczycy nierzadko występuje świąd, co może utrudniać prawidłowy sen. W konsekwencji może to negatywnie wpływać na życie chorych, generując zaburzenia nastroju, spadek efektywności zawodowej, a nawet agresję. U pacjentów chorujących na łuszczycę, ryzyko wystąpienia depresji oraz zaburzeń lękowych jest znacznie wyższe niż u zdrowych osób. U chorych nierzadko dochodzi także do prób samobójczych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia u chorych na łuszczycę.
Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 24 pacjentów chorujących na łuszczycę. W celu określenia w jakim stopniu łuszczyca wpływa na życie pacjentów w badaniu wykorzystano autorską ankietę, kwestionariusz dermatologiczny Dermatology Life Quality Index. Dodatkowo, u pacjentów wykonano test Becka, umożliwiający wstępne rozpoznanie objawów depresji.
Wyniki i wnioski. Wykonane badanie z wykorzystaniem kwestionariusza DLQI dowiodło, iż 87,5% pacjentów charakteryzuje się obniżoną jakością życia spowodowaną łuszczycą. Natomiast, analiza wyników testu Becka wykazała, że 91,7% ankietowanych osób jest wolna od objawów depresyjnych.

Słowa kluczowe: łuszczyca, mikrobiom, ocena jakości życia