patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(3): 177-185pldodaj do koszyka

Komory dyfuzyjne do pomiarów przenikania przez skórę


Jacek Arct 1/, M. Zmorska 2/, Tomasz Kobiela 2/, Magdalena Krulikowska 3/

1/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
2/ Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
3/ Action Poland sp. z o.o.

Streszczenie
Komory dyfuzyjne służą w farmacji i kosmetyce do pomiarów in vitro szybkości przenikania substancji czynnych. Każda komora dyfuzyjna składa się z dwóch części: donorowej i akceptorowej. Pomiędzy nimi umieszcza się membranę modelową. Zależnie od użytej membrany mogą w mniejszym lub większym stopniu modelować ludzką skórę. możemy je podzielić na statyczne i przepływowe, lub biorąc pod uwagę kierunek ułożenia membrany w komorze dyfuzyjnej. W zasadzie wyróżniamy trzy typy komor: Fynna, Frantza i Bronaugha. W użyciu znajdują się także ich modyfikacje. Odrębną wersję stanowi metoda PAMPA wykorzystująca zasadę Frantza. Pozwala ona na wykonywanie wielu pomiarów równocześnie. Jest to szczególnie przydatne przy pomiarach wstępnych.

Słowa kluczowe: komora dyfuzyjna, metoda PAMPA, in vitro