patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.02.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2023, 26(1): 27-33pldodaj do koszyka

Mechanizmy starzenia endogennego skóry


Paulina Borowik 1/, Wioleta Faruga-Lewicka 1,2/

1/ Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
2/ Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Starzenie się jest związane z zanikiem komórek, spowolnieniem procesów naprawczych, a przede wszystkim z pogorszeniem zdolności do spełniania podstawowych fizjologicznych oraz biologicznych funkcji komórkowych. Wiąże się to w głównej mierze z wpływem na fizykochemiczne właściwości komórek oraz ich metabolizm naruszając w ten sposób zdolności regeneracyjne organizmu, jak i procesy samoregulacji.
W związku z wieloczynnikowością etiopatogenezy starzenia można wyodrębnić trzy rodzaje starzenia, są to: starzenie wewnątrzpochodne - związane w głównej mierze z procesami wynikającymi z upływu lat; starzenie mimiczne - nazywane inaczej miostarzeniem, na jego wpływ mają codzienne skurcze mięśni twarzy, powodując tym samym powstawanie zmarszczek; starzenie zewnątrzpochodne - powodowane czynnikami, które w dużym stopniu zależą od codziennych nawyków oraz przyzwyczajeń osobniczych jednostek, jak również ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.
Starzenie wewnątrzpochodne to takie, które jest warunkowane czynnikami endogennymi, czyli takimi, które wynikają z czynników mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie oraz pracę całego organizmu. Określane jest również terminem starzenia właściwego. Na proces ten składają się zaburzenia związane z regulacją hormonalną, genetyką, upływającym czasem, występowaniem reaktywnych form tlenu, odwodnieniem organizmu, niedostateczną ilością niezbędnych składników mineralnych i witamin, chorobami ogólnoustrojowymi, stanami wyniszczającymi, przyjmowaniem różnego rodzaju leków z grupy steroidów, immunosupresorów, uspokajających czy psychotropowych oraz wszystkie zachodzące zmiany biologiczne związane z wyżej wymienionymi.

Słowa kluczowe: starzenie, zmarszczki, telomery, wolne rodniki, estrogeny