patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.02.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2006, 9(1): 26-34pl,endodaj do koszyka

Zastosowanie analizy QSAR w kosmetologii. cz. I


Dorota Kusztal, Piotr Włodno

Zakład Chemii Analitycznej Katedra Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. W badaniach nad przenikaniem przezskórnym istnieje szereg problemów związanych z ograniczonym dostępem do skóry ludzkiej, etyka wykorzystywania zwierząt do tego typu badań i wysoki koszt błon imitujących skórę ludzką. Z tego względu poszukuje się metod, takich jak QSAR, które choć w pewnym stopniu zmniejszą lub zniwelują wyżej wymienione problemy.
Cel. Celem pracy stało się obliczenie parametrów fizykochemicznych dla wybranej grupy 48 związków, w której znajdowaliby się przedstawiciele najważniejszych struktur występujących w substancjach aktywnych biologicznie, gdyż dość dobrze można przewidywać względną lipofilowość w grupach pochodnych o podobnej budowie.
Metody. Spośród metod obliczeniowych dostępnych w programie wykorzystano cztery metody półempiryczne: AM1, INDO, PM3, ZINDO.
Wyniki. Wyznaczone korelacje i przeprowadzone obliczenia pozwalają nam na wysnucie wniosku, że badane przez nas parametry fizykochemiczne mogą być deskryptorami lipofilowości w analizie związków chemicznych pod kątem przejścia przezskórnego.

Słowa kluczowe: lipofilowość, logP, QSAR