patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.02.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2006, 9(1): 44-49pl,endodaj do koszyka

Ocena skuteczności zastosowania laktobionianu i mleczanu miedzi w preparatach do higieny intymnej


Aleksandra Pietrzak 1/, Piotr Wysocki 2/, Eligia M. Szewczyk 2/

1/ Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Katedry Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Cel. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności działania laktobionianu miedzi i mleczanu miedzi wobec grzybów z gatunku Candida albicans w kontekście zastosowania tych związków jako dodatku do preparatów do higieny intymnej kobiet. W badaniach uwzględniono wpływ jaki zastosowanie tych preparatów mogłoby mieć na naturalną florę tych okolic ciała. W badaniach uwzględniono możliwość jednoczesnego wykorzystania w tych preparatach olejków eterycznych o znanym działaniu przeciwbakteryjnym.
Metodyka. Oznaczono przeciwgrzybową i przeciwbakteryjną aktywność laktobionianu miedzi, mleczanu miedzi, olejku herbacianego i olejku Betamix. Określono efekt działania badanych związków na dwa szczepy drobnoustrojów: wzorcowy szczep Candida albicans ATCC 10231 oraz szczep środowiskowy Lactobacillus acidophilus izolowany z pochwy. Wrażliwość mikroorganizmów na badane substancje oznaczono wyznaczając dla nich wartość MIC [minimal inhibitory concentration] wskazującą stężenia, przy których związki te hamują wzrost drobnoustrojów in vitro
Wyniki. Laktobionian miedzi i mleczan miedzi wykazują działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne w stosunkowo dużych stężeniach - odpowiednio 15.0 mg/ml i 7.5 mg/ml oraz 1.1875 mg/ml i 0.46875 mg/ml. Oba związki, choć silniej jest to widoczne w przypadku laktobionianu miedzi, mają synergistyczne działanie z użytymi w tych badaniach olejkami eterycznymi, szczególnie w mieszaninie z olejkiem herbacianym. W mieszaninach wartość MIC dla pojedynczych substancji obniżana była nawet czterokrotnie (mieszanina laktobionian miedzi i olejek herbaciany).
Wnioski. Badania wykazały słabe działanie przeciwdrobnoustrojowe badanych związków miedzi, a także potwierdziły dobrą aktywność przeciwgrzybową i przeciwbakteryjną olejku herbacianego i olejku Betamix. Pokazały jednak, że substancje w nich zawarte, podobnie jak kluczowe w tych badaniach laktobionian miedzi i mleczan miedzi oddziałują bakteriostatycznie na bakterie Lactobacillus acidophilus stanowiące naturalną florę pochwy. Jednocześnie wskazane synergistyczne współdziałanie związków - organicznych połączeń miedzi i olejków eterycznych, szczególnie olejku herbacianego stwarza ciekawą perspektywę dla dalszych badań.

Słowa kluczowe: laktobionian miedzi, działanie przeciwgrzybicze, olejki eteryczne, kosmetyki do higieny intymnej