patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów





Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 16.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(1): 31-49pl,endodaj do koszyka

Znaczenie antyoksydantów w prewencji i leczeniu wybranych stanów chorobowych


Michał Ciołkowski, Elżbieta Budzisz

Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Antyoksydanty odgrywają istotną rolę w ochronie organizmu przed negatywnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących wpływu antyoksydantów na rozwój i przebieg wielu stanów chorobowych (m.in. nowotworów, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, chorób neurodegeneracyjnych, chorób oczu). W badaniach tych oceniano zarówno wpływ antyoksydantów występujących w diecie, jak również wpływ suplementacji diety. Ponadto, ponieważ reaktywne formy tlenu odgrywają istotną rolę w procesie powstawania podrażnień i uszkodzeń skóry, przedstawiono również wyniki badań dotyczące ochronnego działania antyoksydantów na skórę zarówno po podaniu doustnym, jak i po bezpośrednim zastosowaniu na skórę. Przedstawione zostały również dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania długotrwałej suplementacji niektórych antyoksydantów.

Słowa kluczowe: antyoksydanty, reaktywne formy tlenu, suplementacja, chemoprewencja, choroby przewlekłe