patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(4): 260-270pl,endodaj do koszyka

Poszukiwanie nowych metod oznaczania zawartości substancji promieniochronnej Avobenzonu


Anna W. Sobańska, Elżbieta Brzezińska

Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Dokonano przeglądu piśmiennictwa, dotyczącego metod wykrywania i oznaczania ilościowego popularnego środka promieniochronnego Avobenzonu. Na podstawie danych literaturowych stwierdzono, że opisane dotychczas metody wykorzystują przede wszystkim różnorodne techniki chromatografii kolumnowej. Zaproponowano alternatywną strategię postępowania - oznaczanie Avobenzonu spektrofotometrycznie w zakresie widzialnym po jego uprzedniej derywatyzacji. Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV/VIS, mające na celu ustalenie zdolności Avobenzonu do tworzenia barwnych chelatów z wybranymi dwu- i trójwalencyjnymi kationami metali. Stwierdzono, że Avobenzon wchodzi w reakcje barwne ze wszystkimi badanymi kationami, spośród których najbardziej intensywne zabarwienie dają VO2+, UO22+ i Fe3+. Wybrano analityczne długości fal, najkorzystniejsze do dalszych badań omawianych połączeń.

Słowa kluczowe: Avobenzon, oznaczanie, chromatografia, absorpcja UV/VIS