patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(4): 271-279pl,endodaj do koszyka

Zastosowanie wybranych substancji wiążących w recepturze leczniczych hydrożeli z ibuprofenem


Justyna Kołodziejska, Grażyna Samczewska, Magdalena Piechota-Urbańska

Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było określenie predyspozycji sprawdzonych w kosmetyce substancji wiążących (guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy) do ich zastosowania w recepturze leczniczych hydrożeli stomatologicznych o właściwościach przeciwzapalnych. Podjęto próbę oceny właściwości aplikacyjnych modelowych preparatów, których podłoża wytworzono z udziałem wymienionych polisacharydów, a także porównawczo - na bazie dopuszczonego do kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej Carbopolu 974 P.
Materiały i metodyka. Opracowano receptury hydrożeli na wariantowych podłożach, których składnikami były kolejno: guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy oraz Carbopol 974 P. Parametry lepkościowe preparatów zbadano przy użyciu reometru typu stożek-płytka, szybkość utraty lotnych składowych - metodą grawimetryczną, a pH metodą potencjometryczną. Badanie dostępności farmaceutycznej ibuprofenu przeprowadzono z zastosowaniem metody spektrofotometrycznej.
Wyniki i ich omówienie. Przy porównywalnych dla wszystkich żeli zmianach parametrów reologicznych w trakcie ekspozycji w temperaturze ciała ludzkiego, najwyższą wartość granicy płynięcia posiada preparat z Carbopolem 974 P (48,0 N/m2). Świadczy to o jego sztywnej strukturze i utrudni rozpływanie na zmienionej chorobowo tkance. Dla hydrożelu z Carbopolem 974 P uzyskano najkorzystniejsze, nie stwarzające ryzyka demineralizacji, pH (5,91). Dostępność farmaceutyczna ibuprofenu z preparatu z Carbopolem 974 P jest najwyższa, co wynika ze specyficznego liniowego sposobu sieciowania kwasu poliakrylowego poprzez IV rzędowe grupy aminowe.
Wnioski. Optymalnym podłożem dla stomatologicznego hydrożelu z ibuprofenem wytworzonego wg opracowanej receptury jest vehiculum wytworzone z udziałem Carbopolu 974 P.

Słowa kluczowe: podłoża hydrożelowe, stomatologiczne hydrożele przeciwzapalne, ibuprofen, właściwości reologiczne, dostępność farmaceutyczna