patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 08.06.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(3): 219-223pl,endodaj do koszyka

Glukonian i glukonolaktobionian miedzi - badania nad możliwością wykorzystania w preparatach do higieny intymnej


Marek Staszewski 1/, Piotr Wysocki 2/

1/ Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Katedry Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne miedzi zostały potwierdzone niejednokrotnie. W oparciu o te właściwości, połączenia organiczne i nieorganiczne miedzi znalazły zastosowanie w różnego rodzaju preparatach antyseptycznych, zarówno w kosmetyce jak i środkach ochrony roślin.
Cel. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej miedzi w nie badanych dotąd połączeniach w postaci soli glukonianu i glukonolaktobionianu na drobnoustroje w standardowo stosowanym badaniu takiej aktywności, a także ich wpływ na mikroorganimy stanowiące naturalną mikroflorę pochwy. Rozważano potencjalne wykorzystanie powyższych związków miedzi w preparatach do higieny intymnej.
Metodyka. Wrażliwość mikroorganizmów na badane substancje oznaczono metodą makrorozcieńczeń w bulionie Muellera Hintona.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze badanych soli miedzi. Stężenia badanych związków, które należałoby zastosować dla uzyskania skutecznego działania wobec mikroorganizmów patogennych były jednak zbyt wysokie, aby mogły być wykorzystane w preparatach do higieny intymnej.

Słowa kluczowe: glukonian miedzi, glukonolaktobionian miedzi, działanie przeciwgrzybicze, działanie przeciwbakteryjne, preparaty do higieny intymnej