patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 15.04.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(2): 146-153pl,endodaj do koszyka

Kremy aloesowe do skóry atopowo zmienionej


Teresa Bujak, Marian M. Zgoda

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Aloes (Aloe) - leczniczy fenomen wśród roślin - wykazuje wielokierunkowe działanie lecznicze, uwarunkowane zróżnicowanym składem chemicznym. Wyciąg z liści aloesu ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, regenerujące i światłochronne. Na bazie wyciągu suchego z liści aloesu opracowano technologię kilku kremów aloesowych uwzględniając również wzbogacenie kremów o inne składowe natłuszczające i nawilżające, mające na względzie regenerację i odżywienie skóry atopowo zmienionej.
Cel. Celem badań było określenie dostępności farmaceutycznej aloeniny w świeżo sporządzonych kremach zawierających suchy wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe Arborescens Mill.). Oceniono też wpływ składowych podłoży zastosowanych w kremach na uwalnianie aloeniny z badanych modelowych kremów.
Materiały i metody. Opracowano technologię kilku kremów aloesowych do skóry suchej, atopowo zmienionej. Analizę dostępności farmaceutycznej aloeniny w badanych kremach przeprowadzono metodą statyczną opartą na dializie substancji czynnej przez błonę selektywnie przepuszczalną Tomophan mierzone kolejno w aparacie Mutimer. W analizie chemicznej oznaczania zespołu substancji czynnych w przeliczeniu na aloeninę posłużono się metodą spektrofotometryczną bezpośrednią. Dostępność farmaceutyczną badanych kremów określono przy pomocy parametrów biofarmaceutycznych tj. stałych uwalniania (k) oraz czasu połowicznego okresu uwalniania (t50%).
Wyniki. Badanie zawartości aloeniny w analizowanym materiale pozwala zaliczyć ten związek do grupy związków dominujących w składzie chemicznym roślin Aloe Arborescens uprawianych w cieplarniach Zakładów zielarskich "Phytopharm"S.A. w Klęce. Na podstawie uwalniania aloeniny z kremów aloesowych badano również przydatność proponowanych podłoży zastosowanych w modelowych kremach.
Wnioski. Wybrana błona dializacyjna Tomofan dawała w oznaczeniach dostępności farmaceutycznej porównywalne wyniki i jest w pełni przydatna do badania dostępności farmaceutycznej aloeniny z badanych kremów. Składowe podłoży kremowych wykazały wpływ na uwalnianie aloeniny z badanych kremów. Wprowadzanie wody (nawilżanie) oraz natłuszczanie zabezpiecza skórę wzmacniając uszkodzony płaszcz lipidowy, zamykając mikroszczeliny i eliminując pęknięcia skóry.

Słowa kluczowe: Aloes, Aloe arborescens, kremy aloesowe, kremy aloesowe do skóry atopowo zmienionej, dostępność farmaceutyczna, aloenina