patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 25.11.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(3): 168-175pl,endodaj do koszyka

Restrykcje wobec roślinnych składników preparatów kosmetycznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych


Daniel Modnicki

Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Streszczenie
Zagadnienia bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych mają podstawowe znaczenie dla ich konsumentów. Stosowanie korzystnych i nie stanowiących zagrożenia dla zdrowia składników preparatów kosmetycznych zapewniają akty prawne, obowiązujące na obszarze Unii Europejskiej i oparte na nich krajowe rozwiązania legislacyjne. Wyniki wielu interdyscyplinarnych badań obejmujących substancje stosowane w kosmetykach pozwalają na utworzenie i aktualizację listy składników podlegających ograniczeniom w stosowaniu. Najczęstszą przyczyną bezwzględnego zakazu stosowania jest ujawnione działanie toksyczne danej substancji (nie tylko na skórę, ale i inne narządy). Restrykcje dotyczące zawartości lub stężenia danego składnika w gotowym produkcie kosmetycznym jest z reguły wynikiem zdolności danego związku do powodowania podrażnień lub odczynów alergicznych. Stosowanie objętych restrykcjami substancji może być zabronione lub dopuszczalne pod warunkiem spełnienia ustalonych warunków (najczęściej dotyczących zawartości w gotowym preparacie). Wiele surowców roślinnych i pozyskiwanych z nich składników objętych jest wspomnianymi restrykcjami. W pracy przedstawiono roślinne surowce kosmetyczne objęte ograniczeniami ilościowymi, dopuszczone do stosowania zgodnie z określonymi warunkami.

Słowa kluczowe: kosmetyki, składniki naturalne, restrykcje, bezpieczeństwo stosowania, przepisy unijne