patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 25.11.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(3): 194-200pl,endodaj do koszyka

Aktywność terapeutyczna cytokinin i możliwości zastosowania ich w kosmetyce


Agata Jabłońska-Trypuć

Zakład Nauk Biologicznych, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Streszczenie
Cytokininy są grupą hormonów roślinnych uczestniczących we wzroście i rozwoju roślin. Wpływają na wiele procesów zachodzących w organizmach roślin, od kiełkowania nasion po starzenie. Dość dobrze poznanymi cytokininami są kinetyna i benzyloadenina. Przez długi czas były one uważane za związki czysto syntetyczne. Ostatnio okazało się, że występują one również w żywych organizmach. Kinetynę uważa się za naturalny antyoksydant, a proces jej biosyntezy za "zlew wolnorodnikowy". Wykazuje ona właściwości przeciwstarzeniowe zarówno in vitro jak i in vivo. Wykazano również, że działa ona korzystnie na skórę zwierząt i człowieka. Benzyloadenina i jej pochodne wpływają na regulacje cyklu komórkowego, ponieważ mają hamujący wpływ na kilka ważnych kinaz białkowych. Dlatego są one rozważane jako potencjalne nowe leki antynowotworowe. Wykazują one również aktywność anty-TNF-α i anty-PDE oraz stymulują proces melanogenezy. Możliwości wykorzystania kinetyny i benzyloadeniny w kosmetyce i medycynie wydają się być coraz szersze, ale nadal związki te są w fazie badań.

Słowa kluczowe: cytokininy, kinetyna, benzyloadenina, fibroblasty, skóra