patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 25.11.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(3): 205-211pl,endodaj do koszyka

Wpływ zastosowania kamuflażu medycznego na jakość życia pacjentów z bielactwem


Sylwia Dankowska 1,2/, Barbara Raszeja-Kotelba 2/, Natalia Jóźwiak, Sebastian Kuczyński 1,2/, Gerard Nowak 1/

1/ Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2/ Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Streszczenie
Cel. Celem pracy jest zbadanie wpływu makijażu korekcyjnego na jakość życia chorych z bielactwem.
Materiały i metody. W badaniu uczestniczyło 10 osób z różną rozległością i nasileniem zmian. Każdej z nich wykonano makijaż korekcyjny za pomocą profesjonalnych kosmetyków.
Wyniki i omówienie. Analizując wyniki ankiet, aż 80% chorych uznało, że jakość ich życia poprawiła się, a jedynie 20% stwierdziło, że się ona nie zmieniła. Wszyscy badani byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonego zabiegu, zauważyli wzrost radości i chęci do życia.
Wnioski. 1. Makijaż korekcyjny wpłynął pozytywnie na jakość życia wszystkich pacjentów. 2. Kamuflaż jest dobrym sposobem na zatuszowanie niewielkich odbarwień skóry, które towarzyszą bielactwu. 3. tuszowanie zmian wpływa korzystnie zarówno na samopoczucie jak i wygląd pacjenta. 4. Zanotowano poprawę jakości życia, wzrost energii, radości i pewności siebie.

Słowa kluczowe: makijaż korekcyjny, bielactwo