patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 25.11.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(3): 217-221pl,endodaj do koszyka

Porównanie poziomu wiedzy kosmetologów i dyplomowanych kosmetyczek, ocenianego na podstawie badania ankietowego


Małgorzata Wilk 1/, Magdalena Nowak 1/, Marta Sywała 1/, Marta Janusz 1/, Sebastian Kuczyński 1,2/, Michał Michalak 3/

1/ Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2/ Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
3/ Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Cel. W pracy podjęto próbę porównania kompetencji licencjonowanego kosmetologa i dyplomowanej kosmetyczki oraz wykazania różnic w zakresie ich kształcenia.
Materiał i metody. W badaniu ankietowym przebadano 63 osoby - 30 kosmetologów kończących 3-letnie studia licencjackie oraz 33 dyplomowane kosmetyczki kończące 2-letnie studium policealne.
Wyniki. Wyniki wskazują iż licencjonowani kosmetolodzy znacznie lepiej oceniają swoją wiedzę na temat chorób skóry.
Wnioski. 1. Kształcenie kosmetologów na poziomie studiów licencjackich dostarcza znacznie szerszą wiedzę teoretyczną niż kształcenie kosmetyczek w systemie dwuletnim. 2. Powinno dążyć się do ustawowego określenia i rozdzielenia uprawnień pomiędzy kosmetologów i kosmetyczki.

Słowa kluczowe: kształcenie, kosmetolodzy