patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.02.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(2): 99-105pl,endodaj do koszyka

Świadomość i wiedza pracowników gabinetów solaryjnych na temat profilaktyki czerniaka


Agnieszka Dana, Paulina Gadecka, Ryszard Glinka

Zakład Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. W ostatnich dekadach na całym świecie obserwuje się znaczący wzrost zachorowania na czerniaka złośliwego (Melanoma malignum) zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, szczególnie rasy białej. Za główny czynnik etiologiczny indukujący rozwój czerniaka uznaje się promieniowanie ultrafioletowe (UV), emitowane przez słońce jak i solarium. W Polsce obserwuje się szybki rozwój rynku solaryjnego oraz brak regulacji prawnych określających kwalifikacje osób obsługujących urządzenia opalające.
Cel pracy. Celem badania było określenie świadomości i wiedzy pracowników gabinetów solaryjnych na temat profilaktyki czerniaka, jak również analiza ich zachowań prozdrowotnych z zakresu ochrony przeciwsłonecznej w życiu codziennym.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 50 pracowników gabinetów solaryjnych działających na terenie Łodzi i okolic. Metodą badawczą był specjalnie stworzony kwestionariusz ankiety składający się z 40 pytań, głównie zamkniętych.
Wyniki. 100% pracowników gabinetów solaryjnych uważa, iż opalanie się w solarium jest bezpieczne, jeśli zachowa się umiar. 96% korzysta z solarium (64,6% korzysta kilka razy w miesiącu). 97,9% respondentów jednorazowo opala się w solarium co najmniej 8 minut. Ankietowani również chętnie spędzają czas na dworze (68% - co najmniej 4 godziny dziennie), z kolei niechętnie korzystają z różnych form ochrony przeciwsłonecznej (94% - rzadko bądź nigdy nie nosi żadnego nakrycia głowy, 58% - rzadko bądź nigdy nie stosuje kremów z filtrami przeciwsłonecznymi). Pracownicy nie znają dostatecznie niepokojących symptomów świadczących o rozwoju czerniaka (64,7% nie uważa, iż nieregularny brzeg znamienia barwnikowego może być niebezpieczny).
Wnioski. Pracownicy gabinetów solaryjnych nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka, mimo iż nadzorują pracę urządzeń emitujących promieniowanie ultrafioletowe. Personel w głównej mierze nie realizuje zasad profilaktyki czerniaka w życiu codziennym, jak również nie zna podstawowych symptomów oceny znamion barwnikowych w kierunku onkologicznym.

Słowa kluczowe: czerniak, profilaktyka, ultrafiolet, solarium