patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.02.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(2): 106-118pl,endodaj do koszyka

Wpływ pochodnych silikonów o wysokim stopniu etoksylowania na właściwości użytkowe szamponów


Marian W. Sułek, Małgorzata Zięba

Katedra Chemii, Politechnika Radomska

Streszczenie
W pracy zaprezentowano próbę wprowadzenia polieterów silikonowych jako nowoczesnych i ekologicznych surowców do receptur szamponów. Skład szamponów zaprojektowano w oparciu o dane literaturowe i receptury handlowe, które zmodyfikowano zastępując składniki kondycjonujące polieteropolisiloksanami. Dyskutowano wpływ stężenia i typu polieteru na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów do włosów. Z przeprowadzonych badań wynika, że szampony z dodatkiem wytypowanych związków charakteryzują się właściwościami porównywalnymi, względnie korzystniejszymi, w odniesieniu do właściwości szamponu bez dodatku silikonu i produktami handlowymi. Dodatkowo udokumentowano, że mogą one tworzyć na powierzchni włosa ochronny film zabezpieczający przed działaniem czynników zewnętrznych.

Słowa kluczowe: polietery silikonowe, szampony do włosów, właściwości użytkowe