patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
piątek, 03.07.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(4): 235-241pl,endodaj do koszyka

Rozstępy ciążowe - czynniki ryzyka i metody zapobiegania


Bogusław Antoszewski 1/, Marta Fijałkowska 1/, Anna Zarębska 2/, Anna Kasielska 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Studium Doktoranckie, Wydział Mechaniczny, Kierunek Aparatura i Sprzęt Medyczny, Politechnika Łódzka

Streszczenie
Wstęp. Rozstępy ciążowe są najczęstszymi zmianami w obrębie skóry i stanowią powszechny problem, będący jednocześnie istotnym zaburzeniem estetycznym.
Cel. Celem pracy jest ocena czynników ryzyka występowania rozstępów ciążowych oraz subiektywna ocena skuteczności profilaktyki powstawania rozstępów stosowanej przez ciężarne.
Materiał i metoda. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 50 kobiet, które rodziły raz lub są wieloródkami. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące: wieku (w czasie badania oraz w czasie kolejnych ciąż), obecności rozstępów przed ciążą i ich lokalizacji, pojawienia się rozstępów w ciąży, ich charakterystyki oraz obecności czynników predysponujących do wystąpienia rozstępów ciążowych. Ponadto zadano pytania dotyczące stosowania profilaktyki rozstępów ciążowych i ich skuteczności.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że rozstępy ciążowe istotnie częściej występowały u kobiet, które miały je przed ciążą (p=0,022; p<0,05) i których matki miały rozstępy ciążowe (p=0,042; p<0,05). Wykazano istotną zależność między młodszym wiekiem a brakiem rozstępów (p<0,05) oraz istotną różnicę w masie urodzeniowej dzieci kobiet, u których pojawiają się rozstępy i kobiet bez tych zmian (3,54 kg vs. 2,7 kg, p<0,05).
Wnioski. Badanie w sposób pośredni potwierdziło wpływ czynników dziedzicznych i indywidualnej skłonności do występowania rozstępów na ryzyko występowania rozstępów ciążowych. Stosowanie kosmetyków przeciw rozstępom jest powszechne wśród kobiet w ciąży, badanie nie wykazało jednak ich skuteczności.

Słowa kluczowe: rozstępy, ciąża, czynniki ryzyka, profilaktyka