patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
piątek, 17.01.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(4): 258-269pl,endodaj do koszyka

Analiza wyrobów perfumeryjnych typu szypr techniką GC/MS


Joanna Borowiecka 1/, Wiktor Wesołowski 2,3/, Marta Kozłowska-Lewecka 1/

1/ Zakład Środków Zapachowych Katedry Kosmetologii Oddziału Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Zakład Toksykologii, Katedra Toksykologii i Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Streszczenie
Perfumy Chypre wytworzył Francois Coty w roku 1917 zestawiając nuty kwiatowe z zapachem żywic i mchu dębowego w połączeniu z wonią cytrusów i paczuli. Obecnie produkowane wyroby mają akord szypr przytłumiony nutami: korzennymi, drzewnymi, świeżymi, owocowymi, zielonymi, leśnymi, owocowo-kwiatowymi, kwiatowo-orientalnymi i aromatyczno-cytrusowymi.
Cel. Celem pracy była analiza jakościowa i ilościowa składników kompozycji typu szypr techniką GC/MS. Analiza komponentów wyrobów perfumeryjnych uzasadniona była brakiem składu na etykiecie, co naraża konsumentów na wystąpienie odczynów alergicznych.
Materiał i metody. Do analizy wykorzystano dziewięć wyrobów perfumeryjnych popularnych na rynku krajowym: perfumy przeznaczone dla kobiet (dwa przykłady), wody toaletowe dla mężczyzn (sześć przykładów) i esencję kompozycji typu szypr przywiezioną z Egiptu.
Wyniki. Wszystkie analizowane kompozycje perfumeryjne zawierają estrową pochodną kwasu 2-aminobenzoesowego (0,34-28,41%). W ośmiu próbkach znajdował się jasmonian metylu (0,16-46,31%) nadający kwiatowo-jaśminową nutę. Związek o woni cytrynowej, D-limonen stwierdzono w siedmiu próbkach (0,47-36,94%) a związki z grupy bicyklicznych terpenów, α- i β-pinen wśród sześciu badanych wyrobów. Galaksolid© (HHCB) związek z grupy syntetycznych policyklicznych piżm był obecny w siedmiu wyrobach (0,13-11,88%). Ftalan dietylu (DEP), solubilizator i utrwalacz zapachu znajdował się w sześciu wyrobach (0,37-15,03%), a mirystynisn izopropylu w trzech. Esencja kompozycji szypr, w najwyższej ilości zawiera pochodne: 1-propanolu (14.61%) i 2-propanolu (22,27%).
Wnioski. Wyroby perfumeryjne analizowane techniką GC/MS nie zawierają związków, których obecność jest niedopuszczalna wg IFRA i RIFM.

Słowa kluczowe: perfumy, akord szypr, GC/MS