patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2011, 14(3): 185-189pldodaj do koszyka

Badanie in vitro właściwości promujących kwasu cis-rycynolowego


Danuta Partyka, Andrzej M. Winnicki, Jerzy Krysiński

Katedra Technologii Postaci Leku, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Wstęp. Kwas cis-olejowy jest znanym i stosowanym promotorem wchłaniania. Komponentem wielu preparatów kosmetycznych jest olej rycynowy, którego głównym składnikiem jest kwas cis-rycynolowy.
Cel pracy. Celem pracy była ocena kwasu cis-rycynolowego jako promotora wchłaniania w porównaniu z kwasem cis-olejowym.
Materiał i metody. W celu przeprowadzenia badań sporządzono hydrożele z progesteronem (substancja modelowa) na bazie hydroksypropylometylocelulozy, zawierające 1% i 5% promotorów wchłaniania. Do badań penetracji zastosowano sztuczne błony lipidowe wykonane na bazie dodekanolu i kolodium. Oznaczenia progesteronu zaabsorbowanego w błonach przeprowadzono spektrofotometrycznie. Wyznaczono wartość współczynnika podziału n-oktanol/woda i rozpuszczalności progesteronu w obecności promotorów wchłaniana.
Wyniki. Całkowita ilość zaabsorbowanego w błonach progesteronu wynosiła w obecności 1% kwasu rycynolowego 58,67±7,50%, 1% kwasu olejowego 60,83±5,72, 5% kwasu rycynolowego 92,31±4,19%, 5% kwasu olejowego 92,99±5,32%, natomiast z żelu bez promotora 40,71±7,08%.
Wnioski. Kwas cis-rycynolowy wykazuje, zarówno w stężeniu 1% i 5%, podobne działanie promujące penetrację progesteronu do sztucznych błon lipidowych, jak kwas cis-olejowy.

Słowa kluczowe: kwas cis-rycynolowy, kwas cis-olejowy, progesteron, promotor wchłaniania, sztuczne błony lipidowe