patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2011, 14(4): 224-232pldodaj do koszyka

Uwalnianie substancji aktywnych z preparatów dermatologicznych


Anna Olejnik, Joanna Gościańska, Izabela Nowak

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Badania biodostępności substancji leczniczych w warunkach in vitro z zastosowaniem membran dializacyjnych imitujących barierę skórną są prowadzone od lat przez światowe koncerny farmaceutyczne. Ze względu na brak oficjalnych procedur dotyczących prowadzenia testów na preparatach dermatologicznych (maściach, żelach, kremach), pojawiło się wiele różnych rozwiązań technicznych i aparaturowych pozwalających oszacować szybkość dyfuzji substancji biologicznie czynnych z półstałych formulacji farmaceutycznych do środowiska zewnętrznego, rzędowość procesu, a także właściwości powierzchni wymiany masy użytych membran syntetycznych na granicy faz.
Poniższy artykuł przedstawia przegląd najważniejszych zagadnień związanych z procesem uwalniania substancji leczniczych z preparatów dermatologicznych, w szczególności warunków badania, stosowanych membran dializacyjnych, płynów akceptorowych oraz aparatury.

Słowa kluczowe: preparaty dermatologiczne, uwalnienie substancji aktywnych, membrany, kinetyka uwalniania