patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2011, 14(4): 238-244pldodaj do koszyka

Kosmetologia w walce z otyłością


Magdalena Wierucka-Rybak

Zakład Patofizjologii Behawioralnej, Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Otyłość stanowi jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych świata. Etiopatogeneza otyłości jest wieloczynnikowa. Do jej rozwoju przyczynia się współistnienie licznych czynników metabolicznych, endokrynologicznych oraz psychologicznych, które mogą być uwarunkowane genetycznie lub kształtować się pod wpływem otaczającego nas środowiska. Otyłość stanowi poważny problem kliniczny i społeczny, gdyż jest istotnym czynnikiem chorób m.in. układu sercowo-naczyniowego. Dlatego też istnieje pilna potrzeba określenia i wyboru najlepszych metod walki z otyłością. Bez szczegółowej znajomości czynników etiologicznych oraz interdyscyplinarnego podejścia do leczenia tego zjawiska, problem otyłości nie może być rozwiązany. W niniejszym artykule przedstawiono etiologię otyłości oraz współczesne technologie umożliwiające poprawę estetyczną skóry u osób cierpiących z powodu otyłości.

Słowa kluczowe: otyłość, lipoliza, fosfatydyloholina