patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2011, 14(4): 252-255pldodaj do koszyka

Wpływ wybranych zabiegów z prądem na pH warstwy rogowej skóry


Sławomir Wilczyński 1/, Anna Deda 1,2/, Arkadiusz Samojedny 1/, Grażyna Świerczek-Zięba 1/, Martyna Piskurek 1/

1/ Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
2/ Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wstęp. Jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin kosmetologii jest dziś aparatura kosmetyczna. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek gabinet kosmetyczny, medycyny estetycznej czy chirurgii estetycznej bez nowoczesnej aparatury. Należy jednak pamiętać, że wszelkie zabiegi i inne procedury kosmetyczne wykonywane za pomocą aparatury medycznej mają swoje niewątpliwe zalety, ale również są obarczone działaniami niepożądanymi.
Cel pracy. W niniejszej pracy zbadano wpływ galwanizacji i darsonwalizacji na pH skóry ochotników.
Metoda. Pomiary wykonano za pomocą pehametru dermatologicznego HI 98109 firmy Hanna Instruments z dokładnością do 0.01 jednostki pH.
Wyniki. Galwanizacja prowadzi do zmniejszenia pH skóry jeżeli jako elektrodę czynną będziemy wykorzystywać anodę. Natomiast wykorzystanie katody prowadzi do alkalizacji skóry. Wielkość tego efektu wydaje się być związana z natężeniem prądu wykorzystanego podczas zabiegów. Dwukrotne zwiększanie natężenia prądu powoduję jeszcze silniejszy wpływ na równowagę kwasowo-zasadową skóry. Darsonwalizacja powoduje zmniejszenie pH warstwy rogowej ochotników o 0.33 jednostki pH.
Wnioseki. Znajomość wpływu zabiegów z prądem na pH naskórka może być wykorzystana w celu zwiększenia ich efektywności a także aby uniknąć ewentualnych zagrożeń płynących z alkalizacji skóry w kontekście rozwoju niekorzystnej flory bakteryjnej

Słowa kluczowe: pH skóry, darsonwalizacja, galwanizacja