patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2011, 14(4): 256-259pldodaj do koszyka

Czy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są popularne wśród mężczyzn?


Marta Fijałkowska 1/, Iwona Jokiel 2/, Paulina Żegota 3/, Bogusław Antoszewski 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Katedra Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Chirurgia plastyczna to złożona i szeroka dziedzina zabiegowa. Intensywnie i dynamicznie rozwijającym się działem tej specjalności jest chirurgia estetyczna. Ostatnio zabiegi chirurgii estetycznej i kosmetyczne stają coraz bardziej popularne, nie tylko wśród kobiet.
Cel. Celem pracy jest zbadanie popularności zabiegów z zakresu medycyny estetycznej wśród płci męskiej i sprawdzenie jakim operacjom estetycznym poddaliby się mężczyźni wraz z oceną ich motywacji.
Materiał i metoda. Badaniem ankietowym poddano 167 mężczyzn w wieku od 18 do 70 lat. Przygotowana ankieta zawierała 15 pytań, w pierwszej części zebrano dane demograficzne, w drugiej pytano o sposoby pielęgnacji ciała i ewentualne korzystanie z zabiegów estetycznych oraz kosmetycznych.
Wyniki. Otrzymane dane wykazały, że mężczyźni najczęściej chcieliby skorygować brzuch, klatkę piersiową i nos. Głównym powodem skłaniającym mężczyzn do korzystania z zabiegów chirurgii estetycznej czy procedur kosmetycznych była chęć poprawy swojego wyglądu oraz przekonanie o wzroście własnej atrakcyjności.
Wnioski. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są coraz powszechniejsze, także wśród mężczyzn. Mężczyźni zdecydowani na zabieg z zakresu chirurgii plastycznej najczęściej deklarowali chęć poddania się liposukcji, modelowaniu kształtu klatki piersiowej i plastyce nosa. Wśród mężczyzn głównymi motywacjami do poddania się zabiegom medycyny estetycznej są poprawa wyglądu oraz podniesienie własnej atrakcyjności.

Słowa kluczowe: chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, zabiegi kosmetyczne