patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(1): 10-14pldodaj do koszyka

Środki konserwujące stosowane w kosmetykach. Cz. 2.


Michał K. Kołodziejczyk 1/, Natalia Młynarska 2/, Michał J. Nachajski 1,2/

1/ Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Streszczenie
Każdy produkt kosmetyczny pojawiający się na rynku musi spełniać wyznaczone prawem normy. Wybór składników konserwujących dodawanych do produktów zależy od receptury produktu, musi istnieć zgodność chemiczna z innymi substancjami pomocniczymi tworzącymi w danym preparacie, powinna również być odpowiednia aktywność konserwantu, aby zapobiegał rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni. Ilość dodawanego konserwantu zależy od czasu użytkowania produktu, ale przede wszystkim od rodzaju i miejsca stosowania produktu, jak i od wielkości opakowania kosmetyku. Produkt kosmetyczny powinien być dobrze zaprojektowany, aby uniemożliwić dostęp mikroorganizmów a także zapobiec wydzielaniu się wody, gdyż może to spowodować ich wzrost.

Słowa kluczowe: kwasy organiczne, parabeny, substancje konserwujące, aldehydy, fenole, polifenole, alkohole