patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(1): 15-20pldodaj do koszyka

Budowa, produkcja i zastosowanie soforolipidów


Katarzyna Paraszkiewicz, Anna Jasińska, Mirosława Słaba

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Streszczenie
Soforolipidy należą do biosurfaktantów (biologicznych związków powierzchniowo czynnych) o budowie glikolipidów. Produkowane są przez niepatogenne drożdże należące przede wszystkim do rodzaju Candida (np. C. apicola i C. bombicola). Soforolipidy silnie obniżają napięcie powierzchniowe, charakteryzują się niską toksycznością, a do ich syntezy stosowane są odnawialne źródła węgla. W niniejszej pracy opisano drożdże zdolne do syntezy soforolipidów, zamieszczono charakterystykę budowy i własności fizyko-chemicznych tych związków, warunki ich mikrobiologicznej produkcji oraz główne kierunki wykorzystania. Z uwagi na bardzo wysoki poziom syntezy (przekraczający 400 g/l) oraz unikatowe własności biologiczne (działanie przeciwdrobnoustrojowe, nawilżające) soforolipidy znalazły praktyczne zastosowanie m.in. jako składniki kosmetyków i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji skóry.

Słowa kluczowe: biosurfaktanty, związki powierzchniowo czynne, soforolipidy, drożdże, Candida