patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(1): 44-49pldodaj do koszyka

Dermatoskopia w pracy zawodowej kosmetologa


Iwona Jokiel 1/, Anna Kasielska 2/, Bogusław Antoszewski 2/

1/ Magistrantka Kliniki Chiurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Dermatoskopia jest metodą oceny in vivo struktur w obrębie naskórka, granicy skórno-naskórkowej i górnych warstw skóry właściwej. Badanie dermatoskopowe, jest narzędziem stosowanym do oceny wyglądu znamion, a tym samym wczesnego wykrywania zachodzących w nich zmian. Celem badania było określenie trafności diagnozowania znamion melanocytowych skóry z użyciem wideodermatoskopu przez kosmetologa oraz sprawdzenie wiedzy i świadomości kosmetologów na temat profilaktyki i metod diagnostycznych pozwalających na wczesne wykrywanie nowotworów skóry.
Materiał i metoda. Badaniem dermatoskopowym objęto pacjentów, którzy zgłosili się do Poradni Chirurgii Plastycznej z powodu znamienia skóry. Grupę badawczą stanowiło 40 osób (30 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku od 7 do 87 lat, których zakwalifikowano do chirurgicznego leczenia z histopatologiczną weryfikacją wyciętej zmiany. Wykonane fotografie dermatoskopowe znamion opisano według wskaźnika TDS i postawiono wstępną diagnozę a następnie porównano ją z rozpoznaniem histopatologicznym. Druga część badania w formie ankiety, została przeprowadzona wśród 81 czynnych zawodowo kosmetologów (80 kobiet, 1 mężczyzna) w wieku od 22 do 52 lat.
Wyniki. Porównanie wyników badania wideodermatoskopowego znamion z wynikami histopatologicznymi wykazało 75% trafności oceny wideodermatoskopowej. Błędną diagnozę postawiono w 4 przypadkach, natomiast u 6 osób nie postawiono tej diagnozy z powodu trudności uzyskania dokładnego obrazu zmiany lub braku doświadczenia w ocenie dermatoskopowej. Badanie ankietowe wykazało, że większość osób (85%) regularnie zwraca uwagę na obecność znamion na skórze pacjentów.
Wnioski. 1. Kosmetolog przy pomocy dermatoskopu może z dużą trafnością rozpoznawać cechy sugerujące złośliwą zmianę skórną. 2. Osoby posiadające wykształcenie magisterskie istotnie częściej używają dermatoskopu w swojej pracy niż osoby z wykształceniem licencjackim. 3.Istnieje potrzeba dokształcania kosmetologów w zakresie konieczności informowania pacjentów o atypowych znamionach.

Słowa kluczowe: dermatoskopia, kosmetolog, nowotwory skóry