patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 16.06.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(3): 140-146pldodaj do koszyka

Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik indukujący zewnątrzpochodne starzenie się skóry


Agnieszka Dana

Zakład Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Promieniowanie ultrafioletowe inicjuje powstawanie wielu niekorzystnych zmian w skórze, m.in. jest uznawane za jeden z głównych czynników wywołujących zewnątrzpochodne starzenie się skóry, określane mianem fotostarzenia. Ultrafiolet poprzez m.in. aktywację AP-1, stres oksydacyjny, wydzielania metaloproteinaz, uszkodzenia DNA mitochondrialnego sprawia, iż fotostarzenie różni się od chronostarzenia (starzenie wewnątrzpochodne) zarówno obrazem klinicznym jak i histologicznym. Dokładne poznanie mechanizmów fotouszkodzeń pozwoliłoby na zastosowanie nowych profilaktycznych i terapeutycznych strategii mających na celu zapobieganie i niwelowanie objawów skórnych będących efektem przewlekłego oddziaływania promieniowania ultrafioletowego.

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, fotostarzenie, AP-1, metaloproteinazy, stres oksydacyjny