patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(4): 232-240pldodaj do koszyka

Zastosowanie aldehydu, alkoholu i kwasu cynamonowego oraz ich pochodnych w kosmetykach


Agnieszka Gunia, Henryk Marona

Pracownia Chemii Kosmetycznej, Zakład Chemii Bioorganicznej, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Streszczenie
Aldehyd, alkohol i kwas cynamonowy są substancjami szeroko rozpowszechnionymi w świecie roślinnym, gdzie spełniają różne funkcje. Znalazły one także zastosowanie jako surowce kosmetyczne. Rozwój nauki i techniki pozwolił na wykorzystywanie nie tylko naturalnych surowców, ale także na syntezę związków w warunkach laboratoryjnych, a ponadto na otrzymanie wielu pochodnych, które dzięki zmienionej strukturze charakteryzują się określonymi właściwościami. Związki z tej grupy stosowane są przede wszystkim jako substancje zapachowe, ale niektóre wykorzystuje się także jako surowce maskujące, utrzymujące skórę lub włosy w dobrym stanie, przeciwutleniające, czy też przeciwdrobnoustrojowe. Dzięki obecności sprzężonych wiązań podwójnych posiadają one możliwość pochłaniania określonych zakresów promieniowania ultrafioletowego. Właściwość ta pozwoliła na wykorzystanie pochodnych kwasu cynamonowego w kosmetykach w celu ochrony przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV zarówno produktu jak i skóry i włosów konsumentów. Estry kwasu para-metoksycynamonowego z 2-etyloheksan-1-olem (OMC) oraz alkoholem izoamylowym, jak również ester kwasu 2-cyjano-3,3-difenyloprop-2-enowego z 2-etyloheksan-1-olem (oktokrylen) są znanymi filtrami UVB. Występowanie związków z tej grupy w kosmetykach stało się na tyle powszechne, że spowodowało prowadzenie badań oceniających ich skuteczność, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Pojawiły się doniesienia o możliwości wystąpienia odczynów alergicznych powodowanych związkami zapachowymi. Ponadto aktywność fotoalergizujacą udowodniono dla jednego z filtrów UV - oktokrylenu. Kilka związków z tej grupy zostało umieszczonych w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń. W tym przypadku ograniczenia dotyczą przede wszystkim maksymalnego dozwolonego stężenia w preparacie gotowym do użycia.
Pochodne aldehydu, alkoholu i kwasu cynamonowego są ważnymi surowcami kosmetycznymi, które powinny zainteresować osoby związane z kosmetologią.

Słowa kluczowe: aldehyd cynamonowy, alkohol cynamonowy, kwas cynamonowy, substancje zapachowe, substancje promieniochronne, alergia kontaktowa, fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry