patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 15.04.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(3): 200-204pldodaj do koszyka

Niebezpieczne kosmetyki - prawda czy fałszywy pogląd


Dagmara Pawlik, Katarzyna Duda-Grychtoł

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Streszczenie
Bezpieczeństwo jest kluczowym wymogiem każdego użytkownika kosmetyku. Ustawa o kosmetykach (Dz. U. 2001, Nr 42, poz. 473 z późn. zm.), zakłada, że "kosmetyk wprowadzony do obrotu (…) nie może zagrażać zdrowiu ludzi". Pomimo, iż stosowanie wyrobów kosmetycznych rzadko łączy się z poważnym zagrożeniem życia nie oznacza to, że kosmetyki są produktami bezpiecznymi. Produkty kosmetyczne mogą bowiem zawierać substancje drażniące, a nawet niebezpieczna dla zdrowia, które ukryte są pod wieloma nazwami wg. międzynarodowego nazewnictwa, INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients). Pomimo ściśle określonych regulacji prawnych, którym podlega branża kosmetyczna, wiele substancji dla których wykazano działanie szkodliwe trafia do kosmetyków. Zalicza się do nich m. in. parabeny, triclosan, ftalany, formaldehyd czy metale ciężkie. Dla części tych związków wykazano działanie rakotwórcze. Pomimo przeprowadzonych licznych testów laboratoryjnych wykazujących kancerogenne działanie tych substancji wiele z nich trafia do kosmetyków, poprzez liczne luki w prawie, zezwalających na włączanie tych związków do preparatów kosmetycznych w tzw. ilościach śladowych.

Słowa kluczowe: bezpieczny kosmetyk, parabeny, triclosan, ftalany, formaldehyd