patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 15.04.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(3): 205-210pldodaj do koszyka

Glony jako źródło surowców kosmetycznych


Alina Rapacka-Gackowska 1/, Irena Matławska 1,2/

1/ Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
2/ Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Streszczenie
Glony są organizmami od mikroskopijnych (mikroalgi) do wielokomórkowych, osiągających duże rozmiary (makroalgi), żyjącymi w wodzie lub w wilgotnym środowisku. Skład chemiczny alg jest zróżnicowany i zależy od miejsca występowania, pory roku, temperatury, stopnia zasolenia oraz intensywności promieniowania słonecznego. Charakterystyczne dla alg są polisacharydy np kwas alginowy oraz fukany, występujące w brunatnicach; karageniny i agar w krasnorostach, ksylany w niektórych krasnorostach i zielenicach; liczne polisacharydy alg są siarczanowane, co rzutuje na ich aktywność przeciwzakrzepową. Zawartość białka w brunatnicach jest niska (5-15%), wyższa w krasnorostach i zielenicach (10-47% suchej masy). Algi zawierają od 1-3% lipidów (glikolipidy i fosfolipidy), więcej w gatunkach żyjących w zimnych wodach, mniej w gatunkach tropikalnych. Duże zainteresowanie budzą wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym EPA (eikozapentaenowy) i DHA (dokozaheksaenowy) o szerokim spektrum aktywności. Frakcja lipidowa zawiera też sterole o przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych właściwościach. Tetraterpeny reprezentowane są przez karotenoidy, ponadto obecne są witaminy, makro- i mikroelementy oraz związki o charakterze fenoli z których florotaniny, pochodne floroglucynolu, obecne są w brunatnicach.
Makroalgi mają długą tradycję stosowania w celach spożywczych, a także leczniczych i kosmetycznych. Preparaty kosmetyczne, zawierające wyciągi z alg, wywierają korzystne i wielokierunkowe działanie na skórę i włosy, między innymi dzięki dostarczaniu składników, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, działaniu ochronnemu, antyoksydacyjnemu i przeciw promieniowaniu UV. W opracowaniu przedstawiono wykorzystanie makroalg jako cennych surowców kosmetycznych.

Słowa kluczowe: glony, brunatnice, krasnorosty, zielenice, kosmetologia