patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(3): 218-224pldodaj do koszyka

Wpływ galwanoterapii katodowej na nawilżenie skóry w badaniach korneometrycznych długo- i krótkoterminowych


Anna Sierakowska, Ewa Sobolewska, Kazimierz Starowieyski, Jacek A. Michalski

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Galwanoterapia zaliczana jest do zabiegów fizykoterapeutycznych i wykorzystuje działanie prądu stałego na tkanki. Jej odmiana katodowa działa na obszar ciała poddany zabiegowi zlokalizowany pod elektrodą ujemną (katodą) jako elektrodą czynną. Elektroda dodatnia (anoda) jako elektroda bierna jest umieszczona nad powierzchnią zdrowej skóry i służy jedynie zamknięciu obwodu prądu. Ciało ludzkie składa się w 60-70% z wody i rozpuszczonych w niej zdysocjowanych elektrolitów. Przepływ prądu elektrycznego przez tkanki wywołuje ruch jonów i naładowanych cząstek, a zjawisko to nosi powszechnie znaną nazwę elektroforezy.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu zabiegu galwanoterapii katodowej na nawilżenia skóry.
Material i metody. Przeprowadzono serię 10 zabiegów galwanoterapii katodowej na grupie probantów i wykonano pomiary nawilżenia skóry za pomocą korneometru. Oceniono efekty działania serii zabiegów w badaniu długoterminowym oraz pierwszego i ostatniego zabiegu z serii w badaniu krótkoterminowym.
Wyniki. Stwierdzono, że zarówno seria 10 zabiegów oraz pojedynczy zabieg galwanoterapii katodowej wpływają na zwiększenie nawilżenia skóry w miejscu jego przeprowadzenia. Badania korneometryczne krótkoterminowe wykazały zwiększenie nawilżenia skóry (11,5-18,4%) utrzymujące się do 120 minut po wykonaniu zabiegu, a w badaniach korneometrycznych długoterminowych stwierdzono znaczne zwiększenie nawilżenia (do 12,5%) skóry poddanej zabiegowi utrzymujące się aż do tygodnia po przeprowadzeniu ostatniego - 10 zabiegu.

Słowa kluczowe: galwanoterapia katodowa, nawilżenie skóry, badania korneometryczne, prąd stały, zabieg kosmetyczny