patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 28.09.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(3): 225-230pldodaj do koszyka

Receptura kosmetyku o działaniu antycellulitowym z ekstraktem z bluszczu


Justyna Kołodziejska, Ewelina Mundzik, Małgorzata Godlewska, Magdalena Piechota-Urbańska

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Składniki kosmetyków antycellulitowych działają przeciwobrzękowo, przyspieszają rozkład tłuszczów i usprawniają krążenie. Wielokierunkowe działanie antycellulitowe wykazuje ekstrakt z bluszczu (Hedera helix), bogaty w saponiny i flawonoidy. Odpowiednim vehiculum dla kosmetyków antycellulitowych są hydrożele wytworzone na bazie polimerów kwasu akrylowego (Karbomery). Nie wywierają one wpływu na substancję czynną, są obojętne dla człowieka, nietoksyczne, łatwe w aplikowaniu na skórę i usuwaniu, dobrze tolerowane przez pacjentów.
Cel. Celem badań było opracowanie receptury kosmetyku w formie hydrożelu o działaniu antycellulitowym, którego właściwości fizykochemiczne będą warunkować wysoką dostępność farmaceutyczną składowych aktywnych ekstraktu z bluszczu.
Materiał i metody. Wytworzono cztery wariantowe receptury hydrożeli antycellulitowych na bazie różnych Karbomerów (Carbopol 974 NF, 980 NF, AA-1, Ultrez 10). Dokonano pomiarów właściwości fizykochemicznych kosmetyków antycellulitowych wytworzonych według własnej receptury i porównawczo, kosmetyku rynkowego zawierającego tą samą substancję aktywną (suchy ekstrakt z bluszczu). Rozsmarowywalność badano metodą ekstensometryczną, parametry reologiczne - przy zastosowaniu reometru typu stożek-płytka, a kinetykę utraty lotnych składowych - metodą grawimetryczną. Uwalnianie substancji aktywnych oceniano metodą membranową przy zastosowaniu spektrofotometru.
Wyniki. W badaniach hydrożeli wytworzonych wg własnej receptury najlepsze parametry fizykochemiczne (dobra rozsmarowywalność, niska wartość lepkości strukturalnej przy zachowaniu małego pola pętli histerezy oraz najmniejszy ubytek masy w procesie kinetyki utraty lotnych składowych) uzyskano dla hydrożelu z Carbopolem AA1. W porównaniu z preparatem rynkowym hydrożel ten charakteryzuje się jednak słabszą rozsmarowywalnością i wyższą lepkością strukturalną. Substancje aktywne ekstraktu z bluszczu dyfundują efektywniej z podłoża na bazie Carbopolu AA1 niż z podłoży z Carbopolami: 974 NF, 980 NF, Ultrez 10.
Wnioski. Carbopol AA1 stanowi dobrą bazę dla hydrożelu o działaniu antycellulitowym z ekstraktem z bluszczu. Zmniejszenie zawartości substancji żelującej w recepturze hydrożelu może przyczynić się do zoptymalizowania parametrów fizykochemicznych podłoża i do poprawy efektywności uwalniania substancji aktywnych.

Słowa kluczowe: kosmetyki antycellulitowe, ekstrakt z bluszczu, polimery kwasu akrylowego, reologia, dostępność farmaceutyczna