patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 28.03.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 204-207pldodaj do koszyka

Ektoina w kosmetykach


Halina Zaporowska, Rafał Szymanowski

Katedra Biologii Komórki, Instytut Ochrony Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Streszczenie
Ektoina to aminokwas syntetyzowany przez mikroorganizmy żyjące w trudnych warunkach środowiskowych, tj. w ekstremalnych temperaturach, niskiej wilgotności czy wysokim zasoleniu. Zmiany temperatury, wiatr, promieniowanie UV lub zanieczyszczenia powietrza i wody to czynniki działające niekorzystnie na skórę człowieka powodujące jej wysuszanie i przyspieszające proces starzenia. Dlatego ektoina, jako naturalna substancja ochronna, coraz częściej jest stosowana w przemyśle kosmetycznym. Obecnie jest ona dodawana do preparatów chroniących przed słońcem oraz pielęgnacyjnych przeznaczonych przede wszystkim dla skóry wrażliwej oraz do kosmetyków przeciwstarzeniowych. Ektoina chroni skórę nie tylko przez nadmierną utratą wody. Działając na poziomie komórkowym stabilizuje błonę komórkową oraz strukturę makrocząsteczek, jest antyoksydantem a także chroni DNA przed uszkodzeniami.
Ektoina wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym syntetyzowana jest w bioreaktorach m.in. przez bakterie z rodzaju Halomonas i Halorhodospira. Technologia ta jest bezpieczniejsza dla środowiska od syntezy chemicznej, ale wymaga utrzymywania odpowiednich warunków hodowli oraz stosowania dużych ilości pożywki.

Słowa kluczowe: ektoina, dermokosmetyki